Privacybeleid Escape the City Game

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe Escape outdoor, hierna aangeduid als “de organisator,” persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt tijdens uw deelname aan de Escape the City Game. We zijn toegewijd aan de bescherming van uw privacy en het naleven van geldende privacywetten.

1. Verzamelde Gegevens

Wanneer u deelneemt aan de Escape the City Game, verzamelen we bepaalde persoonlijke gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot:

– Naam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Foto’s en video’s tijdens het evenement

– Locatiegegevens

2. Doeleinden van Gegevensverzameling

We verzamelen uw persoonlijke gegevens om de volgende doeleinden te bereiken:

РDe organisatie en coördinatie van de Escape the City Game.

– Communicatie met deelnemers, inclusief het verstrekken van spelinformatie en updates.

– Verstrekken van klantenondersteuning en hulp tijdens het evenement.

– Verbetering van onze dienstverlening en evenementen.

3. Delen van Gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

РWanneer het delen van gegevens vereist is voor de organisatie en coördinatie van de Escape the City Game.

– In overeenstemming met de wet of om te voldoen aan gerechtelijke bevelen.

– Met uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Beveiliging van Gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging.

5. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende wetten.

6. Uw Rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering en beperking van verwerking. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.

7. Contactgegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@speciaalbiertocht.nl.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 4-11-2023. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid, en eventuele updates zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren voor updates.

Scroll to Top